fbpx

XANDER DE RYCKE

Quarter-Life Crisis

Halloween suggesties.

Ieder jaar tweet ik het wel eens. Dat het zonde is dat geen enkele zender nog bezig is met Halloween. Ik weet het. Diegene die op Halloween thuis blijven en gewoon een filmpje willen zien zijn een uitstervend ras. Meeste mensen vinden wel weer een reden om te gaan drinken en zich te verkleden. Maar voor “zware drinkers” zoals mij die er het hele jaar door al uit zien alsof ze net opgevist zijn uit het kanaal is dat maar niets. Een traditie zo oud als in de “Sinterklaasboekskes” aanvinken wat ik wou, was er ook op Halloween. Aan tafel gaan zitten met de tv-gids en aanvinken wat de beste combinatie van horrorfilms was zodat ik er zoveel mogelijk kon verteren op een avond. Een tijd toen ze op Kanaal 2 durfden hun avond afsluiten met de originele ‘Texas Chainsaw Massacre’. Of nog beter: Jan Verheyen in kamerjas die ‘Cannibal Holocaust’ of ‘Intensive Care’ op u los liet.

Soit. Het is jammer. Die zenders die zo hard om uw aandacht vechten die uiteindelijk diegene die nog televisie willen zien in de steek laten. Daarom als zelfverklaarde filmfan en mediaconférencier (Ja, het is wennen aan dat woord) heb ik een paar van mijn favoriete films opgelijst. Niet meteen mijn top vijf. Gewoon een paar van mijn favoriete. Alsook een lijstje van wat de moeite waard is op Netflix voor de mensen die simpelweg niets downloaden. (iTunes he mensen. Wie zei daar illegaal?)

meer lezen

Mediawatcher met een botte bijl.

De Standaard 22/09/16
Xander De Ry­c­ke heeft het voor­bije jaar zo­wat alle Vlaam­se films en tv-pro­gram­ma’s be­ke­ken en puurt daar nu een ko­mi­sche le­zing uit.
Met be­hulp van fo­to’s, af­fi­ches, pers­be­rich­ten, in­ter­view­frag­men­ten en af en toe een tweet gaat De Ry­c­ke het hele lijst­je af, van de meest suc­ces­rij­ke film (FC De Kam­pi­oe­nen) tot de meest ge­hy­pe­te (Bel­gi­ca), van Mat­thi­as Schoe­naerts tot Pik Bal­zak­haar, van Thuis tot Be­ver­gem, van De ide­a­le we­reld tot pro­gram­ma’s die hem kwaad ma­ken. Ach­ter elke naam schuilt wel een grap of een one­li­ner, die De Ry­c­ke vlot­jes af­wis­selt met boei­en­de be­schou­win­gen over de evo­lu­tie van de Vlaam­se film- en tv-bu­si­ness. Hij ci­teert voor­al pro­gram­ma­ma­kers en -di­rec­teurs, noemt hen ook bij naam, en wijst op de hol­le fra­sen en on­ge­rijmd­he­den die ze vaak uit­bra­ken. Bij hen zal de co­me­di­an zich met deze pro­duc­tie niet ge­lief­der ma­ken, maar een tv-car­ri­è­re heeft hij ge­luk­kig nooit ge­am­bi­eerd. Toch zou pre­cies deze voor­stel­ling een mooi tv-for­mat zijn, en be­wijst De Ry­c­ke met zijn in­ven­ta­ris en rake ty­pe­ring van de vele zen­ders dat hij het me­di­um door en door kent.

Een van zijn gro­te voor­beel­den is trou­wens de sa­ti­ri­sche talk­show­host John Oli­ver, en eer­der dit jaar voel­de hij zich even Ric­ky Ger­vais, toen hij op de Cut­ting Edge Awards zijn col­le­ga-ar­ties­ten de man­tel mocht uit­ve­gen.

Als op­rech­te lief­heb­ber van talk­shows vraagt Xan­der De Ry­c­ke zich ook af waar­om we die ei­gen­lijk niet heb­ben in Vlaan­de­ren. Waar­om ont­breekt het Van Gils & gas­ten aan de brood­no­di­ge spon­ta­ne­ï­teit en op­rech­te in­te­res­se in de gas­ten? Waar­om moe­ten BV’s bij Jo­nas & Van Geel met blok­ken spe­len? En als we het dan toch over VTM heb­ben: hoe komt het dat zo­veel ta­lent zo wei­nig kwa­li­teit op­le­vert?

De Ry­c­ke sluit af met een pit­ti­ge ana­ly­se van het fe­no­meen K3, nu ook een kip­fi­let en uit­hang­bord van NVA. Kort­om: meer dan ooit een ziel­loos pro­duct. Maar wel ge­von­den vre­ten voor co­me­dians.

Ka­rel Mi­chiels

Xan­der De Ry­c­ke houdt het voor be­ke­ken. Xan­der De Ry­c­ke *** Ge­zien op 20/9 in cc De Werft, Geel. Op tour­nee tot 23 ok­to­ber.

The little show that could (do better).

hm

Dus in maart na de Cutting Edge Awards had ik beslist om dit jaar nog een tweede show te doen als “probeersel”. Ik wou de BV-grappen en rants over films/tv op Twitter een nut geven en de mensen die constant beweren dat ik het doe uit frustratie een ongelijk geven. En daar is uiteindelijk ‘Houdt het voor bekeken’ van gekomen, mijn eerste (en hopelijk niet laatste) show over het afgelopen jaar in tv en film. Net zoals de meeste van mijn zijprojecten had ik er al spijt van na het maken van de affiche en het plannen van de tour. Kort na mijn laatste ‘Quarter-Life Crisis’ try-out op de Gentse Feesten dit jaar ben ik beginnen schrijven aan ‘Houdt het voor bekeken’. De volledige show was uitgeschreven een paar dagen voor mijn eerste full try-out in Cafe The Joker. Het was lang geleden dat ik nog eens zo onzeker was en vol twijfel zat over iets. Terwijl ik herhaaldelijk door de 30blz tekst ging dat ‘Houdt het voor bekeken’ moest voorstellen gingen er meerdere vragen door mij heen.

meer lezen

Held van de vrije meningsuiting.

IMG_6660

1) Alle kinderen die andere kinderen pesten zijn niet per definitie klootzakken. Ze kunnen een slechte thuissituatie hebben of zelf gepest worden door andere kinderen. Dat praat hun gedrag niet goed maar dat laat ruimte om er mee te werken zonder hen meteen als klootzakken te bestempelen. Ik had vroeger in de middelbare school een vriend met zwaar pestgedrag. Na enkele jaren is aan het licht gekomen dat hij toen doodsbenauwd was om zich te outen als homo en daarom iedereen rond zich aanwees om toch maar uit het vizier van anderen te blijven.

meer lezen